Pædofilipolitik i Sole IF

Vi har alle et ansvar for at det skal være trygt at komme i Sole IF. Derfor har vi i klubben en holdning til pædofili og lavet nogle retningslinier for hvad man må og hvad man ikke må.

For at sikre børn ikke bliver udsat for seksuelle overgreb, og at vore trænere/leder kan færdes i klubben uden at blive mistænkt for pædofili har vi opstillet følgende retningslinier.

Trænere/ledere bør undgå at være alene med 1 barn i omklædningsrummet.

  • Mobiltelefoner skal være slukket/gemt væk i omklædningsrummet, således at der ikke kan tages billeder.  
  • Det er selvfølgelig tilladt at give spillerne en omfavnelse i forbindelse med en succesoplevelse, og give dem en trøstende omfavnelse.  
  • Det er ikke tilladt at give børnene smækkys, samt berøre børnene i skridtet og på brysterne.  
  • Der bliver indhentet straffeattest på alle trænere/ledere i Kriminalregistret, således at vi sikrer at ingen tidligere har været dømt for seksuelle omgang med børn.  

Alle som har en begrundet mistanke eller høre rygter skal kontakte en af nedennævnte personer.


Hvad gør jeg hvis mistanken opstår?

Klubben skal i samarbejde med den person som nære mistanke vurdere om mistænkte skal anmeldes. Hvis vi vurdere at mistanken er helt ubegrundet skal klubben med det samme stoppe alt sladder og rygtedannelse.

Kontaktpersoner ved begrundet mistanke: